การเติบโตที่ครอบคลุมมากขึ้นในพม่า

กระตุ้นการลงทุนในทุนมนุษย์เพื่อการเติบโตระยะยาวและเพื่อลงทุนในสิ่งพื้นฐานเช่นโภชนาการสุขภาพและการศึกษา นั่นจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการย้ายพม่าจากเศรษฐกิจรายได้ปานกลาง – ล่างไปสู่เศรษฐกิจระดับกลาง – บนที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น นายเมสันกล่าวว่าปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งของการเติบโตของพม่าคือเงินทุนสำหรับโครงการสาธารณูปโภค

เขาเสริมความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในพม่าและประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำในภูมิภาค แต่การเลือกโครงการมีความสำคัญมาก เราสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่ครอบคลุมมากขึ้นในพม่า แต่สิ่งสำคัญคือการแบ่งปันผลประโยชน์และเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพสูง

Close Menu