ขสมก.จัดรถ 3,297 คัน รับอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

ขสมก.จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พร้อมเตรียมมาตรการความปลอดภัยและความพร้อมของรถ

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า วันที่ 16-17 กรกฎาคมเป็นวันหยุดต่อเนื่อง ซึ่งจะมีประชาชนทั่วไปใช้บริการรถโดยสารประจำทางไปยังวัดต่าง ๆ จำนวนมาก ขสมก.ได้เตรียมความพร้อมให้บริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน

สำหรับเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 3,297 คัน 20,007 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง 129 ส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 และจัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ได้แก่ สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556 สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และ 511 และสถานีรถไฟหัวลำโพง 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก ,75 และ 501

นอกจากนี้ จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ 5 เส้นทาง ได้แก่ สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 21 คัน, สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 15 คัน, สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน, สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน และสาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

ส่วนความพร้อมของรถโดยสาร ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมาซ่อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร และซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ISO 9001 : 2008 ด้านความปลอดภัย จัดอบรมพนักงานประจำรถ กำชับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และคอยดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีการตรวจใบอนุญาต ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ย้ำเตือนให้พนักงานประจำรถคอยสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัย หากพบเห็น

สิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที พร้อมทั้งจัดกำลังสายตรวจพิเศษไปช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

นอกจากนี้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ศูนย์วิทยุ เขตการเดินรถที่ 1 – 8 ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 กรกฎาคม และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในการเดินรถอีกด้วย.

Close Menu