ออสเตรเลียหาทางเยียวยารอยร้าวกับจีน

ออสเตรเลียประกาศเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในวันนี้ หวังเยียวยารอยร้าวอันเกิดจากการกล่าวหาจีนแทรกแซงกิจการภายในและการห้ามใช้อุปกรณ์หัวเว่ย เทคโนโลยีของจีนวางเครือข่าย 5 จี (5G)

นางมารีส เพน รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียแถลงวันนี้ว่า ทางการจะตั้งมูลนิธิเพื่อความสัมพันธ์ออสเตรเลีย-จีน ทำหน้าที่แทนสภาออสเตรเลีย-จีนที่ตั้งมานานกว่า 40 ปี แต่ยังอยู่กับที่ ทั้งที่จีนมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วและความสัมพันธ์ทวิภาคีขยายตัวทั้งในทางกว้างและทางลึก โดยจะได้รับงบประมาณ 44 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 990 ล้านบาท) เป็นเวลา 5 ปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้กว้างขวางกว่าหน่วยงานเดิมที่เน้นแต่เรื่องการศึกษา วัฒนธรรม และศิลปะ

มูลนิธิใหม่จะส่งเสริมในสิ่งที่ออสเตรเลียมีความเป็นเลิศอย่างเกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขและผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อสนับสนุนความพยายามของภาคเอกชน องค์กรนอกภาครัฐ องค์กรทางวัฒนธรรม หน่วยงานระดับรัฐและระดับประเทศ ตลอดจนชุมชนชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีน เป็นการเร่งการเดินหน้าการสานความสัมพันธ์กับจีน นอกจากนี้มูลนิธิใหม่ยังจะเน้นเรื่องที่ทั้งสองประเทศมีมุมมองแตกต่างกันในประเด็นสำคัญบางอย่างด้วย ขณะเดียวกันออสเตรเลียจะแต่งตั้งนายแกรแฮม เฟล็ตเชอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนที่สามารถพูดภาษาจีนกลางอย่างคล่องแคล่ว เป็นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำจีนคนใหม่ แทนนายแจน แอดัมส์ ที่ดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี 2559.-

Close Menu